ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน สำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.62/2562 (เลขที่โครงการ 62057319792)

Version
Download 3
Total Views 16
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 7 มิถุนายน 2019
Last Updated 7 มิถุนายน 2019

Download