ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 226 รายการ และวัสดุทางการแพทย์ 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.39/2562 (เลขที่โครงการ 62017118892)

Version
Download 9
Total Views 31
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 4 กุมภาพันธ์ 2019
Last Updated 4 กุมภาพันธ์ 2019

Download