ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.38/2562 (เลขที่โครงการ 61127312907)

Version
Download 5
Total Views 15
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 28 มกราคม 2019
Last Updated 28 มกราคม 2019

Download