ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน) จำนวน 7 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.25/2562 (เลขที่โครงการ 61117340115)

Version
Download 4
Total Views 21
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 4 มกราคม 2019
Last Updated 4 มกราคม 2019

Download