ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัตโนมัติตรวจสารชีวเคมีด้วยหลักการทางอิมมูโนเคมมิสทรี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของกองส่งเสริมการวิจัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.18/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของกองส่งเสริมการวิจัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.17/2562

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 12 ธันวาคม 2561

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันสิ้นวุดและเสนอแนะ/วิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ จำนวน 446 เครื่อง ของงานจัดการหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.24/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.16/2562

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดสิ้นสุดและเสนอแนะ/วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561