การถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาจากสถาบันทั่วโลกเพื่อประชากรโลก “ASAIHL Conference 2017”

        การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ และการน Read more

1,210 total views, 1 views today

มน. ร่วม 239 อุดมศึกษาทั่วโลก ระดมสมองด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก นิสิต มน.เข้าร่วมฟรี

         มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมส Read more

1,476 total views, 1 views today