คณะเกษตรฯ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้การผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดเพื่อการส่งออก

     เมื่อวันที่ 24-25 มี Read more

871 total views, 4 views today

การอบรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

     วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. Read more

1,049 total views, 2 views today

4 คัมภีร์สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ รับมือ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อ Read more

2,048 total views, 6 views today

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Education Course for OECD GLP training” เพื่อสร้างองค์ความรู้มาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบด้านความปลอดภัย

         มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานสัตว์ท Read more

955 total views, 3 views today