พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ป Read more

2,178 total views, 3 views today

อธิการบดี ม.นเรศวร หวัง อยากเห็นความร่วมมือ คิดค้นผลงานที่เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“เราจะต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนและทำให้เกิ Read more

1,597 total views, 4 views today