ม.นเรศวร จัดกิจกรรมบำบัดสุขภาพจิตใจตนเอง และเรียนรู้ช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้า 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รองศาส Read more

963 total views, 1 views today

สภานิสิต ม.นเรศวร เจ้าภาพการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ Read more

1,610 total views, 2 views today

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คว้าดาว – เดือน ม.นเรศวร NU Freshmen Night 2018

นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน (กัปตัน) นิสิตคณะวิศ Read more

1,695 total views, 1 views today

ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “นเรศวรเกมส์” 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์พิ Read more

3,701 total views, 5 views today