ม.นเรศวร ร่วมงานงานเสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว..แลอดีต ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว

          2 เมษ Read more

944 total views, no views today

ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย

     วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2561) ณ วัดจุ Read more

1,016 total views, 1 views today

ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

     18 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากร มหาวิท Read more

635 total views, no views today