ม.นเรศวร ร่วมงานงานเสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว..แลอดีต ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว

          2 เมษ Read more

847 total views, no views today

ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย

     วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2561) ณ วัดจุ Read more

862 total views, no views today

ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

     18 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากร มหาวิท Read more

557 total views, 2 views today