“หนาวกาย อุ่นใจ บนค่ายอาสา” ร่วมทำความดี ร่วมจิตอาสา ไปกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ก Read more

1,792 total views, 9 views today

ม.นเรศวรร่วมกับชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ครั้งที่ 5”

         มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับชมรมสถา Read more

892 total views, 8 views today