ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เสริมทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

     13 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ด Read more

754 total views, 1 views today

51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเวทีจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ PLC

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศึกษา Read more

930 total views, 3 views today

“หนาวกาย อุ่นใจ บนค่ายอาสา” ร่วมทำความดี ร่วมจิตอาสา ไปกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ก Read more

1,792 total views, 9 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560

         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

2,424 total views, 4 views today