นักวิจัย ม.นเรศวรตระหนักการเคารพในสิทธิของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสากล

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศร Read more

1,278 total views, 2 views today

ม.นเรศวรเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมรับฟังบรรยาย”มาตรการภาษีร้อยละ 300 เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารงา Read more

627 total views, no views today