Sias International University ได้เสนอทุนให้แก่นิสิตมหาววิทยาลัยนเรศวรจำนวน 5 ทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

      Sias International University ได้เ Read more

1,023 total views, no views today

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) ประจำปี 2561 เป็นโครงการจัดขึ้นเดือนมิถุนายน 2561

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเท Read more

571 total views, no views today

ม.นเรศวร จับมือ The Education University of Hong Kong แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านสังคมและอาเซียน

                 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกาย Read more

634 total views, no views today

นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการ Read more

636 total views, no views today