ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พ.ค. – 15 ส.ค. 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

     ด้วยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเ Read more

669 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ Read more

533 total views, no views today

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561

    ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Read more

449 total views, no views today

“เพลงนี้เพื่อน้อง Joe-Kong for NU” ลุล่วง งดงาม สมาคมนิสิตเก่าม.นเรศวร มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ให้นิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

             เมื่อวันที่ 2 กุมภาพัน Read more

475 total views, no views today

Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019

      ด้วย Aichi University เปิดรับสมัคร Read more

511 total views, 1 views today

NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

               ด้วย NSYSU เสนอการแลกเปลี Read more

524 total views, no views today

Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมั Read more

566 total views, no views today

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561

       ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS Read more

500 total views, no views today