ม.นเรศวรร่วมกับชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ครั้งที่ 5”

         มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับชมรมสถา Read more

671 total views, 1 views today

คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร คาดปี 2561 เตรียมเชิญญี่ปุ่น จีน ร่วมสัมมนาวิชาการมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์  ผู้ Read more

968 total views, no views today

อาจารย์เภสัชฯ ม.นเรศวร สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนะผู้เรียนรักในสิ่งที่ทำ

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร อาจารย์ประจำ Read more

1,401 total views, no views today

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2560

         บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเ Read more

839 total views, 1 views today

เปิดความคิด นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เตรียมพร้อมพัฒนาเป็นภาษาต่างประเทศ

         อาจารย์ปริญญา บุญชัย หนึ่งในทีม Read more

921 total views, no views today