ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษ Read more

2,814 total views, no views today

นิสิตร่วมประชาพิจารณ์เพื่อให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ….

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. Read more

605 total views, 4 views today

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง “ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย บันไดสู่ความสำเร็จ”

     วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 งานศิษ Read more

849 total views, 1 views today

สถานภูมิภาค ฯ ม.นเรศวร จัดอบรม “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์ระบบเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต”

   ปัจจุบันเทคโนโลยี Web GIS กำลังได้รับ Read more

1,087 total views, no views today