โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รายเพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยมีค Read more

660 total views, 1 views today

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62

      ด้วย The Internatio Read more

666 total views, no views today

ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 ส.ค. 61  ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”

     ด้วย Daegu Heal Read more

710 total views, no views today

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ( Read more

634 total views, no views today

Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester”

       ด้วย Sias International Universit Read more

625 total views, no views today

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 61

       ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงกา Read more

866 total views, 1 views today

โครงการ Asia Summer Program 2018 (ASP 2018) ณ Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561

        ด้วย Ms. Jeonghee Kim ผู้อำนวยกา Read more

964 total views, no views today

Aalen University ประเทศเยอรมนี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2018/2019

ด้วย Aalen University ประเทศเยอรมนี ประช Read more

655 total views, no views today