ม.นเรศวร ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระสังฆราช

    เนื่องด้วยพระสังฆกรณียกิจจานุกิจทั้ง อ่านรายละเอียดข่าว

227 total views, no views today