อาจารย์คณะวิทย์แพทย์ ม.นเรศวร เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

        อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะ Read more

1,021 total views, no views today

คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร คาดปี 2561 เตรียมเชิญญี่ปุ่น จีน ร่วมสัมมนาวิชาการมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์  ผู้ Read more

967 total views, no views today

อาจารย์เภสัชฯ ม.นเรศวร สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนะผู้เรียนรักในสิ่งที่ทำ

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร อาจารย์ประจำ Read more

1,399 total views, 2 views today

เปิดความคิด นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เตรียมพร้อมพัฒนาเป็นภาษาต่างประเทศ

         อาจารย์ปริญญา บุญชัย หนึ่งในทีม Read more

921 total views, 1 views today