การอบรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

     วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. Read more

712 total views, 1 views today

ม.นเรศวรร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ พัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย

     วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเ Read more

858 total views, no views today

ม.นเรศวร เปิดม่าน “ตำนานรัก สัญญาใจ” ซาบซึ้งกันถ้วนหน้า

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศาสตราจา Read more

787 total views, 2 views today

ม.นเรศวรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)

      อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม Read more

536 total views, 1 views today

51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเวทีจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ PLC

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศึกษา Read more

590 total views, 2 views today

มน.ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 15-19 มกราคม 2561 มหาวิ Read more

468 total views, 1 views today