ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

     18 มกราคม 2561 ตัวแทนบุคลากร มหาวิท อ่านรายละเอียดข่าว

518 total views, 2 views today

ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

     วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. อ่านรายละเอียดข่าว

420 total views, 2 views today

นิสิตไทย – ไต้หวัน แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 รองศาสตร อ่านรายละเอียดข่าว

599 total views, 1 views today

ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี

     วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. อ่านรายละเอียดข่าว

608 total views, 1 views today

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา ระดับดี

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักหอส อ่านรายละเอียดข่าว

1,426 total views, 2 views today

มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “OLYMPUS V GRAYS”

           เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ศา อ่านรายละเอียดข่าว

506 total views, 1 views today

เปิดตลาด“กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการแก่นิสิต

     ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้สถา อ่านรายละเอียดข่าว

879 total views, 3 views today

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 /2561

      ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท อ่านรายละเอียดข่าว

939 total views, 3 views today

ม.นเรศวร ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เว อ่านรายละเอียดข่าว

262 total views, 1 views today