ม.นเรศวร มอบ 3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทย 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีพิธีพระราชท Read more

5,477 total views, no views today

ม.นเรศวร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม มุ่งบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร Read more

736 total views, no views today

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และหอประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

No views yet

No views yet