โครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพง Read more

1,393 total views, 2 views today

ม.นเรศวร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ” 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.45 Read more

800 total views, 1 views today

ข่าวสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00 Read more

941 total views, 3 views today

สมาคมนิสิตเก่าม.นเรศวร ดูงาน ณ สมาคมศิษย์เก่าม.สงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุรจิต วง Read more

1,141 total views, no views today