การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

     พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานกรรม Read more

451 total views, no views today

ม.นเรศวร ร่วม สืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการ “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ณ บริเวณพื้นที่ริมรั้วมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  Read more

250 total views, no views today

ม.นเรศวรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     วันนี้ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. Read more

199 total views, no views today

ประชุมชี้แจงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 เวลา 09. Read more

135 total views, no views today

คุณกนิษฐา ฐานสัมปันโนและครอบครัวบริจาค 60,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ ห้องร Read more

173 total views, no views today

ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  นิสิตกลุ่มคนเอาถ่าน คว้าชนะเลิศ พร้อมเตรียมร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กองการวิจ Read more

110 total views, no views today