คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพลิกโฉมการจัดกลุ่มและจัดทำรายงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาว […]

329 total views, 8 views today

หน้าแรก

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯรับฟังการ […]

201,276 total views, 13,428 views today

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ของบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 25 ตุลาคม 2564

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน […]

5,972 total views, 42 views today