ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบ อ่านรายละเอียดข่าว

142 total views, no views today

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2019 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 

      ด้วย Daegu Health College แจ้งประช อ่านรายละเอียดข่าว

145 total views, 2 views today

Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “2019 Fall Semester Exchange Program”

      ตามที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรร อ่านรายละเอียดข่าว

170 total views, 2 views today

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จังหวัดปทุมธานี

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asi อ่านรายละเอียดข่าว

649 total views, 3 views today

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

      ด้วย บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด (ประเทศ อ่านรายละเอียดข่าว

229 total views, 1 views today

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเ อ่านรายละเอียดข่าว

290 total views, 4 views today

UMAP International Secretariat ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรอบรับสมัคร UMAP-COIL Honors Program 2019

ด้วย UMAP International Secretariat ได้แ อ่านรายละเอียดข่าว

134 total views, 3 views today

โครงการ Unpad Summer Program 2019 ภายใต้หัวข้อ Empowering integrated Culture and Art for Tourism via Digital Economy 4.0

      ด้วย Universitas Padjadjaran ประเท อ่านรายละเอียดข่าว

149 total views, 2 views today