ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจาร Read more

86 total views, 2 views today

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิทยาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ (DPMM) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไประดับปริญญาเข้ารับทุนรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIPS 2564)

      ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Read more

499 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 7/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

1,728 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 6/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

3,491 total views, 3 views today