อธิการบดี เปิดเวที “Retreat” เสริมพลังการสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม

         ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา อ่านรายละเอียดข่าว

280 total views, 2 views today

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มี อ่านรายละเอียดข่าว

1,642 total views, 7 views today