นิสิต ม.นเรศวร เข้ารับฟังฟรี !! 24-25 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ถ่ายทอดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหมายรวมถึง ผล อ่านรายละเอียดข่าว

250 total views, no views today

12 ต.ค. 2561 รพ.ทันตกรรม ให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว อ่านรายละเอียดข่าว

3,268 total views, no views today

ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษ อ่านรายละเอียดข่าว

2,077 total views, 1 views today

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

            ขอเชิญผู้ประกอบการสมัคร อ่านรายละเอียดข่าว

492 total views, no views today