แบบบันทึกข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลของนิสิตพิการมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

แบบบันทึกข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลของนิสิต Read more

172 total views, no views today

ขั้นตอนการจองหอพักออนไลน์ สำหรับนิสิตรหัส63

🏡ขั้นตอนการจองหอพักออนไลน์ #สำหร Read more

1,055 total views, 4 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการความเป็นกลางของหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

1,275 total views, 41 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

1,283 total views, 37 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำ Read more

8,178 total views, 8 views today

แจ้งนิสิตทุกชั้นปี และศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ e-Mail Address

นิสิตทุกชั้นปี และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเ Read more

768 total views, 5 views today