Sias International University ได้เสนอทุนให้แก่นิสิตมหาววิทยาลัยนเรศวรจำนวน 5 ทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

      Sias International University ได้เ Read more

1,963 total views, 1 views today

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) ประจำปี 2561 เป็นโครงการจัดขึ้นเดือนมิถุนายน 2561

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเท Read more

928 total views, no views today

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant ASEA UNINET

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งข Read more

1,320 total views, 2 views today

Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี เสนอรับนิสิต ม.นเรศวรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้ Read more

1,060 total views, no views today

ม.นเรศวร ปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 งานทุน Read more

1,253 total views, no views today

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018

      สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอ Read more

1,037 total views, no views today

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561

      ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร Read more

1,331 total views, 1 views today

นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการ Read more

1,146 total views, 1 views today

Lingnan University เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Master of Philosophy (MPhil)

ด้วย Lingnan University เขตปกครองพิเศษฮ่ Read more

1,092 total views, 2 views today