รพ.มน. รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ปี 2561

288,686 total views, no views today

288,686 total views, no views today

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับ 2 รางวัล ระดับประเทศด้านการควบคุมยาสูบ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธา Read more

290,652 total views, 2 views today

ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยน Read more

233,958 total views, no views today

ม.นเรศวร ชูแนวคิดองค์การอนามัยโลก ยกระดับดูแลผู้สูงอายุเหนือล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการโดย คณะสาธารณ Read more

278,453 total views, no views today

ร่วมชื่นชมผลงานออกแบบและแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนิสิต และกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน

     อัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในปั Read more

135,437 total views, 2 views today

ม.นเรศวร พัฒนาระบบและรูปแบบการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (Creative Health Care Delivery for Aging)

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่ Read more

125,708 total views, 4 views today

ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เว Read more

176,707 total views, no views today

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ส่งเสริมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 50-70 ปี “ตรวจพบเร็ว รักษาทัน”

176,497 total views, no views today

176,497 total views, no views today