ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี

     สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระด Read more

903 total views, no views today

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2018 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Reitaku University ประเทศญี่ปุ Read more

576 total views, no views today

ทุนฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย จากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

      ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) Read more

732 total views, no views today

ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พ.ค. – 15 ส.ค. 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

     ด้วยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเ Read more

814 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ Read more

762 total views, no views today

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561

    ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Read more

665 total views, no views today

Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019

      ด้วย Aichi University เปิดรับสมัคร Read more

676 total views, no views today

NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

               ด้วย NSYSU เสนอการแลกเปลี Read more

725 total views, 1 views today

Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมั Read more

816 total views, no views today