ม.นเรศวร มอบ 3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทย 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีพิธีพระราชท Read more

5,477 total views, no views today

นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่ “ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์” ในฐานะบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุ Read more

5,758 total views, 4 views today

วิทยุ ม.นเรศวร รับโล่รางวัลเครือข่ายสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ปี 2561 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ม Read more

5,602 total views, no views today

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมสอนทำปลาส้มปลอดพยาธิ ในโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนม Read more

5,527 total views, no views today

ม.นเรศวร ร่วมประกาศสงครามขยะ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์พ Read more

2,613 total views, no views today