ม.นเรศวร ชูแนวคิดองค์การอนามัยโลก ยกระดับดูแลผู้สูงอายุเหนือล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการโดย คณะสาธารณ Read more

278,402 total views, no views today

ร่วมชื่นชมผลงานออกแบบและแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนิสิต และกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน

     อัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในปั Read more

135,347 total views, no views today

ม.นเรศวร พัฒนาระบบและรูปแบบการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (Creative Health Care Delivery for Aging)

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่ Read more

125,644 total views, no views today

ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เว Read more

176,662 total views, no views today

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ส่งเสริมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 50-70 ปี “ตรวจพบเร็ว รักษาทัน”

176,497 total views, no views today

176,497 total views, no views today

ม.นเรศวร จัดพิธีลงนามฯ ผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสู่ระดับชาติและนานาชาติ

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาว Read more

93,290 total views, no views today

จ่าเฉยอัจฉริยะ นวัตกรรมคนไทย ลดการรั่วไหลเงินตราต่างประเทศ

       ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบ Read more

621,601 total views, no views today