Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester”

       ด้วย Sias International Universit Read more

866 total views, 1 views today

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อเข้าศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท ป.เอก

ด้วย สกอ. เวียนแจ้ง กระทรวงการศึกษาสาธาร Read more

782 total views, no views today

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2562 – 2563 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

        ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการว Read more

577 total views, 1 views today

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 61

       ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงกา Read more

1,023 total views, 2 views today

โครงการ Asia Summer Program 2018 (ASP 2018) ณ Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561

        ด้วย Ms. Jeonghee Kim ผู้อำนวยกา Read more

1,298 total views, no views today

Aalen University ประเทศเยอรมนี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2018/2019

ด้วย Aalen University ประเทศเยอรมนี ประช Read more

804 total views, 1 views today

ทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB Scholarship) แก่นักศึกษาปริญญาโทที่สนใจจากประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ ทุน KNB (แผนปริญญาโท)

          ด้วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เทคโน Read more

1,582 total views, 1 views today

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี

     สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระด Read more

971 total views, 1 views today

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2018 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Reitaku University ประเทศญี่ปุ Read more

601 total views, no views today

ทุนฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย จากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

      ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) Read more

771 total views, no views today