ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ Read more

607 total views, no views today

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561

    ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Read more

502 total views, 1 views today

Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019

      ด้วย Aichi University เปิดรับสมัคร Read more

558 total views, 1 views today

NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

               ด้วย NSYSU เสนอการแลกเปลี Read more

586 total views, 1 views today

Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมั Read more

628 total views, no views today

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษา

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิน Read more

442 total views, 1 views today