ม.นเรศวร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัย Read more

1,154 total views, 1 views today

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant ASEA UNINET

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งข Read more

600 total views, 1 views today

Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี เสนอรับนิสิต ม.นเรศวรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้ Read more

570 total views, no views today

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018

      สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอ Read more

606 total views, no views today

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561

      ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร Read more

847 total views, no views today