ม.นเรศวร ร่วมประกาศสงครามขยะ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์พ Read more

2,511 total views, 1 views today

อธิการบดีม.นเรศวรลงพื้นที่บ้านสนามคลี พร้อมสนับสนุนต่อยอดรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการสนับสนุนแล Read more

3,791 total views, no views today

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงการเสนอข่าวเรื่องการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

2,952 total views, no views today

2,952 total views, no views today

หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read more

4,931 total views, no views today