ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างก่อสร้าง

| งานจ้างก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศข้อมูลสาระสำคัญตามสัญญา

41,396 total views, 23 views today