รองศาสตราจารย์ ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการใช้งาน pplication

 

การเข้าใช้งาน Microsoft Teams : https://youtu.be/OO6GgfvNeRo

การสร้าง Teams และ Channelhttps://youtu.be/NzITws6fUUk

การเพิ่มสมาชิกเข้าใน Teamhttps://youtu.be/Xv76_LhQ4KQ

การสื่อสารด้วย Post, Chat และ Call https://youtu.be/KXkvPsN1dXw

การใช้ Video Conference หรือ ห้องเรียน Onlinehttps://youtu.be/9Pi0VuHokg8

การสร้างนัดหมาย Meeting : https://youtu.be/I2xzVTi6fqo

การเชิญ Meeting โดยไม่ใช้ NU Mail : https://youtu.be/wfSxHpIrqlU

การใช้ Live Event สำหรับห้องเรียนที่มากกว่า 250 คน : https://youtu.be/77bpx1T4DyA

การบันทึกสื่อการสอนด้วย Microsoft Teams / Google Meet / Microsoft Powerpoint / Loom : https://www.facebook.com/watch/live/?v=241361893949002

บันทึกการอบรม การประชุมออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams : https://www.facebook.com/citcomsnu/videos/268499064303727/

Preparing Yourself for Online Teaching through the Use of Microsoft Teams : https://www.facebook.com/citcomsnu/videos/971317310036267

การตั้งค่าไม่ให้นักเรียนบันทึกวิดีโอในการเรียนออนไลน์

ใช้ดูตารางเรียน และแจ้งเตือนการเรียน ใช้เรียน Online

Web  Browser http://numail.nu.ac.th

สำหรับลงเครื่องคอมพิวเตอร์

    IOS

Androind

ห้องเรียน Online

Web Browser http://numail.nu.ac.th

   IOS

Android

 

ห้องประชุม Online

   IOS

Android

 

อาจารย์จะต้องติดต่อขอ สร้างห้อง Team Live Event ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เบอร์  055961557

อาจารย์สามารถดำเนิการด้วยตนเอง

คู่มือ GoogleMeet Live