ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร และข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ COVID-19

เพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code

เพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ด้านล่างเลย

เพิ่มเพื่อนผ่าน Id 

เพิ่มเพื่อนผ่าน ID @naresuan_u

ติดต่อช่องทางอื่นๆ 

สอบถามข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1,421 total views, 1 views today