รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์

          รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2561 โดยเปิดรับทุกสาขา เป็นระยะเวลา 1 เดือน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ และตรวจสอบคุณสมบัติได้จากเอกสารแนบ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ คุณวัลคุ์วดี สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-610-5395 และส่งเอกสารการสมัครมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายในวันที่ 23 ก.ค. 61

Download เอกสารแนบ

979 total views, 1 views today