“the Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2019” ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2019” ให้แก่นักศึกษาชาวไทยผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนดังกล่าวขอได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และศึกษารายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2

1,384 total views, 2 views today