คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดูงานการพัฒนาและวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุน ม.นเรศวร

วันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ พลโท ปัญจะ ธรรมศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ในการเข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาและวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ขอบคุณภาพประกอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

News: 0389

878 total views, 2 views today