ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

     ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ สกอ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันประชาสัมพันธ์โครงการทุนดังกล่าวแก่นิสิต ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

 

Download เอกสารแนบ

986 total views, 1 views today