เสริมทักษะการใช้งานเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

   วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักการใช้งานเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ในงานวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก  คุณอภิรมณ์ แดงจันที Application Advisor บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ณ ห้อง AG 1104 และห้องปฏิบัติการกลาง AG 2312 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News: 0377

 

 

1,623 total views, 3 views today