แสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนใหม่

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ในโอกาสที่มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 246 (4/2561) มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

3,111 total views, 1 views today