มหาวิทยาลัยนเรศวร กับบทบาทการพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ (Transnational Education Development Project)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา MA และ PhD in Social and Sustainable Development ซึ่งเป็นหลักสูตร Double Degree (ผู้เรียนได้ปริญญาสองใบ) ร่วมกับหลักสูตร Postgraduate Certificate in Research Training ของ Doctoral Training Centre, Newcastle University, UK โดยได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรจาก British Council ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาข้ามชาติระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร (Thailand – UK Transnational Education Development Project Year 2: Gearing Towards Thailand 4.0)

     จุดเด่นของหลักสูตรดังกล่าว คือ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสมผสาน (Blended Method) ที่ออกแบบและพัฒนาโดย Newcastle University มาช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการวิจัยชั้นสูง ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ต่างประเทศได้ในคราวเดียวกัน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงจะได้รับทั้งการพัฒนาด้านวิชาการ การสร้างเครือข่ายนักวิจัยข้ามชาติกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายนักพัฒนาสังคมในหลายภูมิภาคทั่วโลก

     หนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรในหลักสูตร Postgraduate Certificate in Research Training นอกเหนือจาก Newcastle University คือ มหาวิทยาลัย PUCRS (Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul) ประเทศบราซิล ซึ่งจะนำวิธีการเรียนแบบ Blended Method มาใช้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้นผู้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา MA และ PhD in Social and Sustainable Development ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกได้ในปี 2562 จึงจะได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยชั้นสูงร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนนักวิจัยจากทั้งสหราชอาณาจักร บราซิล และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

 

 

อ่านข้อมูลประกอบบทความได้ที่

     1) ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University,UK https://my.ncl.ac.uk/staff/nuconnections/item/return-of-an-old-friend-renewal-of-the-memorandum-of-understanding-with-naresuan-university-thailand1

     2) ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย PUCRS ประเทศบราซิล http://www.pucrs.br/…/newcastle-university-introduces-prop…/

     3) ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University https://www.nu.ac.th/?p=7281

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-961920

 

News : 0359

329,466 total views, 1 views today