ชุ่มชื่นแบบไทย…ประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

       เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานประเพณีสงกรานต์ ขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2561 โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัย และผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้อาวุโสในการรดน้ำดำหัว โดยมีคณาจารย์ผู้อาวุโส บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

News_0346

1,198 total views, 1 views today