ม.นเรศวร หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน

      เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าปรึกษาหารือ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการทำงานร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยในเรื่องของคุณภาพทุเรียน เนื่องจากเป็นผลไม้ประจำจังหวัด และมีบาร์โค๊ดสามารถสแกนได้เลยว่ามาจากสวนไหน ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

News : 0342

553 total views, 1 views today