ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้ตนเอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น.. ภาษาจีน

        ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้ตนเอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น.. ภาษาจีน เบื้องต้น 1  ระยะเวลาอบรม 14 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต  (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม ทางออก 6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-6562100 หรือ โทร.061-5699883 

 

501 total views, 2 views today