มน. จัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพในการประชุม ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

News: 335

646 total views, 3 views today